Cysylltu â ni

Ymholiadau cyffredinol: streetlink@homelesslink.org.uk

Defnyddiwch yr e-bost hwn i wneud ymholiadau cyffredinol a gan y cyfryngau yn unig, oherwydd ni allwn sicrhau ymateb syth.

Ni ddylid defnyddio’r cyfeiriad e-bost hwn i roi gwybod am unigolyn sy’n cysgu allan. Os na allwch, am unrhyw reswm, ddefnyddio’r wefan hon i roi gwybod am unigolyn sy’n cysgu allan, ffoniwch linell adrodd StreetLink ar 0300 500 0914 a bydd y tîm yn barod i’ch helpu.